Strona główna Archiwum Sprzęt Galeria zdjęć Ruch amatorski Redakcja
 

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
powrót29-04-2004

mm
                

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
AMATORÓW I WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM
Łódź 14 maja 2005 r.


Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Czajkowskiego 14. Organizatorzy:
Zarząd Wojewódzki Łódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
Sekcja Tenisa Stołowego Łódzkiego Stowarzyszenia Sportu, Kultury Fizycznej Turystyki i Rekreacji.

Cel zawodów:
Popularyzacja tenisa stołowego i integracja środowiska tenisistów stołowych
oraz wyłonienie najlepszych amatorów i weteranów w województwie łódzkim.

Uczestnictwo:
w zawodach mogą uczestniczyć osoby z województwa łódzkiego w jednej z pięciu kategorii i
spełniający podane obok kryteria:
1) K A i W - amatorki i weteranki oraz zawodniczki do 13 lat i zawodniczki III i II ligowe
2) A 1 - amatorzy do 17 lat oraz zawodnicy do 13 lat
3) A 2 - amatorzy 18–39 lat oraz zawodnicy IV ligowi od 14 lat i zawodnicy III ligowi do 16 lat
4) A i W 1 - amatorzy i weterani 40 – 54 letni
5) A i W 2 - amatorzy i weterani 55 letni i starsi.
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

System rozgrywania zawodów uzależniony będzie od liczby uczestników w danym turnieju, ale każdy uczestnik niezależnie od prezentowanego poziomu gry będzie miał zapewnione rozegranie co najmniej dwóch spotkań.
Nie przewidujemy gier o 3 trzecie i dalsze miejsca
Niektóre gry mogą się toczyć do dwóch wygranych setów.

Zawody rozgrywane będą piłeczkami JOOLA.

Możliwe, że losowanie najliczniej obsadzonych turniejów (A i W 1 i A 2) przeprowadzimy tak jak
w GRAND PRIX - dzień wcześniej. O tym fakcie poinformujemy na naszych stronach ( w Internecie i TXT programu Łódź-3).

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW:
od 8:45 – weryfikacja zgłoszeń
9:30 – gry turnieju A i W 40-54 (ewentualnie o 9:15 losowanie)
9:35 – losowanie, a po nim rozpoczęcie turnieju A i W od 55
12:30 – gry turnieju A 18-39 (ewentualnie o 12:15 losowanie)
12:35 – losowanie, a po nim gry turnieju A do 17
14:00 – losowanie, a po nim gry turnieju amatorek i weteranek
15:30 – losowanie Turnieju Indywidualnych OTWARTYCH MISTRZOSTW ŁODZI

Zgłoszenia: telefonicznie 0-42 650-50-09, e-mail: waldemarus@op.pl
0-602-687-610, 0-602-899-537
Ostateczny termin zgłoszeń telefonicznych - piątek 13 maja godzina 16:00.
Ponadto osobiście przed ewentualnym piątkowym losowaniem oraz dodatkowo - jeśli będą jeszcze
wolne lub zwolnią się miejsca - w sobotę bezpośrednio przed rozpoczęciem losowania danej
konkurencji.

Wpisowe wynosi 5 zł..

Nagrody: dla najlepszych w poszczególnych turniejach oraz losowane wśród wszystkich uczestników. Szczegóły podamy przed rozpoczęciem zawodów.

UWAGI:
Pełnoletni uczestnicy nie posiadający zaświadczenia o badaniu lekarskim będą dopuszczeni do zawodów po podpisaniu oświadczenia o graniu na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni za zgodą rodziców.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach, które służyć będą jako przebieralnie.
Kierownik zawodów: Waldemar Ciesiołkiewicz
 

   copyright © Modest sp z o.o.